Historik

Ordet onani kommer ifrån bibeln där Onan mot guds vilja spiller sin säd i jorden istället för i sin döde broders hustru, varvid Gud bestraffar honom med döden.

Masturbation ansågs länge som en synd, och man trodde att onani kunde ha en negativ inverkan på en individs personlighet. Under 1800-talet kunde till exempel pojkar, vilka omtalades som de värsta onanisterna, ombedjas att lägga något kallt på sina könsdelar, medan det ansågs olämpligt att sitta med benen i kors för flickor. Denna syn på masturbation var kraftigt pådriven av kyrkan och den kristna moralen.

Den tidigaste avbildningen på någon som masturberar kommer från 4000 f.kr., och är en lerfigur som hittats på Malta. Den föreställer en kvinna som tillfredsställer sig själv. Det har också hittats en ansenlig mängd grottmålningar som föreställer personer som masturberar.

Det är troligt att sexualitet på den tiden inte var förknippat med synd utan snarare var en symbol för naturens överflöd. Till exempel är det väl känt att sumererna hade en avslappnad relation till sex, och i den fornegyptiska mytologin hade masturbation en central roll då det sades att guden Atum hade skapat världen genom att masturbera.

De gamla grekerna hade en ännu mer avslappnad relation till masturbation då det sågs som ett legitimt sätt att undvika sexuell frustration. Med denna historia är det därför inte helt enkelt att förstå att masturbation idag kan vara ett känsligt ämne, framförallt i USA.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

För män och kvinnor som onanerar